Ekološko čebelarjenje

Čebelji proizvodi plod ekološkega čebelarjenja

eko-čebelarjenje

Z ekološkim čebelarjenjem v panje in čebelje proizvode ne vnašamo nobene kemije

Čebelarji upoštevanjem predpisanih pravil ekološkega čebelarjenja v panje in posledično v med ne vnašamo nobene kemije. Čebelji pridelki, ki jih uporabljamo pri izdelavi kozmetike APIDONUM so zato popolnoma neoporečni. Ekološko čebelarjenje je standard, od katerega ne odstopamo.

Neoporečnost izdelkov in ohranjanje biotske raznovrstnosti

Ekološko čebelarjenje pomembno prispeva k zagotavljanju neoporečnih čebeljih pridelkov in ohranjanju ter izboljšanju biotske raznovrstnosti. Hkrati gre v korak z ozaveščenostjo potrošnikov, ki izbirajo zdravju neoporečna živila.

Pri izdelavi APIDONUM kozmetike skrbno pazimo, da uporabljamo zgolj prvovrstne popolnoma naravne in neoporečne sestavine. Na ta način lahko ponosno ponudimo vrhunske izdelke narejene iz najbolj kakovostnih sestavin, ki jih nudi mati narava in so pridobljene na – tako naravi kot človeku – prijazen način.

Apidonum je čebelje darilo. Negujte svojo kožo s kvalitetnimi naravnimi anti-age kremami, izdelanimi v Sloveniji. Oglejte si najbolj priljubljene izdelke in izberite svojega!

Ekološka načela čebelarjenja se od konvencionalnega v mnogočem razlikujejo

Razlika med konvencionalnim in ekološkim čebelarjenjem je pomembna. Ekološko čebelarjenje zahteva povsem drugačno skrb za čebelje družine, čebelnjaki pa morajo biti umeščeni globoko v naravo, stran od vsakršnih vplivov katerihkoli onesnaževalcev.

Hranjenje čebeljih družin je dovoljeno le z ekološko pridelanim sladkorjem. Predpisi, ki določajo pravila ekološkega čebelarjenja strogo prepovedujejo uporabo kemijskih pripravkov pri zdravstvenem varstvu čebel in zatiranju čebeljih škodljivcev. Predpisani so agrotehnični ukrepi, uporaba organskih kislin in eteričnih olj, sintetična sredstva pa so prepovedana.

Čebele morajo biti odmaknjene od industrije, vsaj kilometer od cestnih križišč in tudi stran od odlagališč odpadkov. Najbolj primerni so obronki gozdov, kjer je okolje neokrnjeno in čisto.

Na območju Republike Slovenije je za potrebe ekološkega čebelarstva dovoljeno čebelariti le z avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera L. carnica Pollmann).

Čebelji pridelki, ki jih uporabljamo pri izdelavi kozmetike so zato popolnoma neoporečni

Čebelarji, ki želimo svoje pridelke deklarirati z nazivom ekološke pridelave, moramo izpolnjevati predpisana pravila, ki so določena z evropskimi in slovenskimi predpisi. V Sloveniji to področje podrobno ureja Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Upoštevanje pravil ekološkega čebelarjenja kontrolirajo neodvisne, pooblaščene in akreditirane kontrolne organizacije, ki jih za kontrolo in certificiranje proizvodov v ekološkem kmetijstvu imenuje minister pristojen za kmetijstvo. V Sloveniji so štiri takšne kontrolne organizacije, in sicer:
– KON-CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (SI-EKO-001)
– IKC, Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM (SI-EKO-002)
– BUREAU VERITAS (SI-EKO-003)
– TUV SUD Sava (SI-EKO-004)