Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za kremo Apidonum BEEVENOM!

V nagradni igri sodelujte tako, da v spodnji obrazec vpišete svoj e-naslov.


  Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

  Organizator in izvajalec nagradne igre je upravljalec Facebook strani Apidonum – naravna kozmetika (v nadaljevanju izvajalec).

  Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook.

   

  Namen nagradne igre

  Namen nagradne igre z dne 22.11.2021 je izbrati dobitnika/co, ki prejme kremo Apidonum BEEVENOM.

   

  Udeleženci nagradne igre

  Udeleženci nagradne igre so lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18. let.

  V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju ali so kakorkoli povezane z katerimkoli izmed organizatorjev dogodka. Prav tako ne more biti udeleženec nagradne igre pravna oseba.

   

  Pravila in pogoji nagradne igre

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi tudi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih objav, neglede na obliko v kateri so bila sporočila predstavljena javnosti.

   

  Način sodelovanja in potek nagradne igre

  Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da v obrazec na spletni strani www.apidonum.com vnesejo svoj e-poštni naslov.

  Med vsemi sodelujočimi bo izžreban nagrajenec/ka, ki bo prejel/a kremo Apidonum BEEVENOM.

  Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

  Žreb bo potekal po zaključku nagradne igre, 26. 11. 2021, in bo zajemal vse sodelujoče, ki izpolnjujejo pogoje.

  Nagrade

  Nagrada je krema Apidonum BEEVENOM.

  Nagrade ni mogoče zamenjati, ter ni prenosljiva. Ni mogoče zahtevati njene denarne protivrednosti.

   

  Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih

  Izvajalec bo 26. 11. 2021 z naključnim žrebom določil nagrajenca/ko v skladu s temi pravili. V kolikor je za nagrado izžreban izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

  Nagrajenci bodo obveščeni preko e-poštnega naslova, ki so ga vnesli v obrazec za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani www.apidonum.com.

  Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

   

  Prevzem nagrade

  Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujeo vse omenjene pogoje za udeležbo v nagradni igri.

  Nagrada bo nagranejcu poslana po pošti na naslov, ki ga bo sporočil po obvestilu o izboru.

  Vse informacije o poteku lahko dobite prek elektronske pošte info@apitim.si.

   

  Izključitev odgovornosti

  Organizator dogodka in izvajalec nagradne igre ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  – nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

  – nedelovanje omrežja facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,

  – nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja partnerjev pri izvedbi nagradne igre, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletnega mesta,

  – kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva,

  – kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

  Varovanje osebnih podatkov

  Osebni podatkom pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ostalimi akti izvajalca.

  Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da izvajalec nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre, ter za svoje trženjske in promocijske aktivnosti. Predvsem tudi na način, da bo izvajalec pridobljene e-poštne naslove uporabljal za občasno obveščanje o ponudbi kozmetike Apidonum, novostih, znižanjih in podobno.

  Udeleženec nagradne igre lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, ki ga posreduje na elektronski naslov info@apitim.si.

  Izvajalec zagotavlja, da bo zagotovil izbris osebnih podatkov v 15 dneh od prejema preklica.

  Izžrebanec izvajalcu nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

   

  Dostop do pravil nagradne igre

  Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletnem naslovu apidonum.com, vseskozi dostopna na vpogled vsem udeležencem nagradne igre.

  Izvajalec nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, če bi to zahtevali, tehnični, pravni ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bomo udeležence obvestili na Facebook strani Apidonum – naravna kozmetika.